หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

บึงสีไฟ ตำนานชาละวัน

ประเพณีแข่งเรือยาว

วัดโพธิ์ประทับช้าง ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ

อุทยานเมืองเก่าจังหวัดพิจิตร

นมัสการหลวงพ่อเพชร หลวงพ่อเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม
อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
1
2
3
4
5
   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
“พัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน ส่งเสริมการศึกษา สร้างสังคมน่าอยู่
มุ่งสู่ธรรมาภิบาลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน”
 
 
  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
         
   
ดำเนินการบริหารจัดการขยะและของเสียที่เกิดจากพฤติกรรมมนุษย์และกิจกรรมทางสังคม
     
ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชน
ที่เข้มแข็ง
         
   
ดำเนินการยกระดับภาพการผลิต สร้างแบรนด์สินค้า การเกษตรสู่สากลด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม
และการเกษตรมาตรฐานปลอดภัย
     
ดำเนินการสนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอาชีพของประชาชนตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
     
ดำเนินการสนับสนุนพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร
     
ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ
 
  การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
         
   
ดำเนินการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการรักษาความปลอดภัยในชุมชน
     
ดำเนินการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ ครอบครัวอบอุ่น รวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
     
ดำเนินการส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและนันทนาการรวม ถึงการประชาสัมพันธ์
     
  การพัฒนาองค์กร ขีดความสามารถการบริหาร และบริการสู่สากล
         
   
ดำเนินการพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
     
ดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
     
 
  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
         
   
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
         
         
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม จ.พิจิตร โทร : 056-905-060
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 056-908037
จำนวนผู้เข้าชม 16,580 เริ่มนับ 21 ส.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10