หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม
อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
 
......................................
นายก อบต.ท่าเยี่ยม
เบอร์โทรศัพท์ 056-905-060
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการนำแผนปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 5 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการนำแผนปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 5 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 2 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม [ 6 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)  
 
 
 
 
" พัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน ส่งเสริมการศึกษา
สร้างสังคมน่าอยู่ มุ่งสู่ธรรมาภิบาล
เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเยี่ยม
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-905-060
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160
โทร : 056-905-060 โทรสาร : 056-905-060
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
จำนวนผู้เข้าชม 2,327,164 เริ่มนับ 21 ส.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10