หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
Facebook : อบต.ท่าเยี่ยม จ.พิจิตร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม
อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
 
นายกมล มุทุจัด
นายก อบต.ท่าเยี่ยม
เบอร์โทรศัพท์ 081-605-4036
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ที่ 666/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม [ 14 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ที่ 300/2565 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักปลัด [ 27 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ที่ 304/2565 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 27 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ที่ 302/2565 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองช่าง [ 27 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ที่ 301/2565 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลัง [ 27 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 61  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ที่ 303/2565 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 27 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ที่ 299/2565 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ที่ 139/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 114  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ที่ 138/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 94  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ที่ 648/2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม [ 27 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
คำสั่งอำเภอสากเหล็ก ที่ 335/2564 เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม [ 27 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
คำสั่งอำเภอสากเหล็ก ที่ 333/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม [ 27 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ที่ 121/2564 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศาึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนำบลท่าเยี่ยม [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ที่ 120/2564 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ที่ 119/2564 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 76  
 
คำสั่งองคข์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ที่ 118/2564 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ที่ 117/2564 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ที่ 116/2564 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ปลัดองคน์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 69  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ที่ 739/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน (ผู้อำนวยการกองช่างองค์การหารส่วนตำบล) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 95  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ที่ 690/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบล) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
(1)    2    
 
 
 
 
" พัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน ส่งเสริมการศึกษา
สร้างสังคมน่าอยู่ มุ่งสู่ธรรมาภิบาล
เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเยี่ยม
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/สายตรงนายก
โทร : 081-605-4036
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160
โทร : 056-905-060 โทรสาร : 056-905-060
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
จำนวนผู้เข้าชม 4,422,317 เริ่มนับ 21 ส.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10