หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม
อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
 
นางกานดา สีสุข
นายก อบต.ท่าเยี่ยม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แผนการดำเนินงาน จ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
แผนดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 พ.ศ.2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 85  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
แผนการดำเนินงาน จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2562 [ 24 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 60