หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

บึงสีไฟ ตำนานชาละวัน

ประเพณีแข่งเรือยาว

วัดโพธิ์ประทับช้าง ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ

อุทยานเมืองเก่าจังหวัดพิจิตร

นมัสการหลวงพ่อเพชร หลวงพ่อเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม
อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
1
2
3
4
5
   
ประวัติความเป็นมา
 
ภูมิประเทศ
  ภูมิประเทศของตำบลท่าเยี่ยม มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง
 
 
ภูิมิอากาศ
  ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงกลาง เดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง อากาศร้อนจะมีอุณหภูมิระหว่าง 35-39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วง เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อย นานนับเดือนในเดือนกรกฎาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็น ฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง
 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประชาชนในตำบลท่าเยี่ยมได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสาน ใช้ประโยชน์ครัวเรือน เช่น เครื่องมือปลาตามธรรมชาติ ปรับเป็นอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัว
 
 
 
ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ถนนสากเล็ก-บ้านมุง ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร มีพื้นที่ทั้งหมด 25.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,684 ไร่

 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
 
 
จำนวนประชากร
ภาษาถิ่น
 
ประชากรทั้งหมด จำนวน 2,807 คน
 
ชาย 1,417 คน คิดเป็นร้อยละ 50.48
 
หญิง 1,390 คน คิดเป็นร้อยละ 49.52
 
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 880 ครัวเรือน
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 110.08 คน/ตารางกิโลเมตร

ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษากลางสื่อสารกัน แต่จะมีบางคำ ที่ฟังแล้ว อาจแปร่งไปบ้าง มักจะมีคำลงท้ายว่า หนึ่งเสมอ เช่น “อันหนึ่ง”, “สตางค์หนึ่ง” จะถูกตัดคำให้สั้นลง และคำสุดท้าย จะออกเสียงสูงกว่าปกติ

นอกจากภาษากลางแล้ว ประชาชนบางส่วนยังใช้ภาษา ลาวหล่ม และลาวสระบุรี ในการสื่อสารอีกด้วย
 
เขตการปกครอง
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านหนองผักบุ้ง 221 225 446 139  
2 บ้านท่าเยี่ยม 336 343 679 233
  3 บ้านท่าชะโงก 141 152 293 93  
4 บ้านวังอ้อเหนือ 192 135 327 114
  5 บ้านท่าคล้อ 348 380 728 211  
6 บ้านท่าคล้อเหนือ 179 155 334 90
  รวมทั้งสิ้น   1,417 1,390 2,807 880
 
** ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร **
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

ตำบลท่าเยี่ยมมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ คือ มีแหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
แหล่งน้ำผิวดิน หมู่ที่ 1บ้านหนองผักบุ้ง จำนวน 3 แห่ง และหมู่ที่ 5 บ้านท่าคล้อ จำนวน 1 แห่ง

 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม จ.พิจิตร โทร : 056-905-060
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 056-908037
จำนวนผู้เข้าชม 16,561 เริ่มนับ 21 ส.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10