ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 10 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256371,31570,172101,47422,752--------265,713
2562-------2,16613,2625,28220,57370,615111,898
ยอดยกมาตั้งแต่ 21 ส.ค. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2562   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   377,611
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี