หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม
อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
 
นางกานดา สีสุข
นายก อบต.ท่าเยี่ยม
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ ทำนา เลี้ยงหมู เลี้ยงกบ เป็นต้น
 
ภูมิประเทศ
 
ภูมิประเทศของตำบลท่าเยี่ยม มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง
 
ภูมิอากาศ
   
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึง
กลางเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมี
ฝนฟ้าคะนอง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
การนับถือศาสนาของประชากรในตำบลท่าเยี่ยม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดภายในตำบลท่าเยี่ยม จำนวน 3 แห่ง
และ 1 สำนักสงฆ์ดังนี้

วัดท่าเยี่ยม หมู่ที่ 2 (บ้านท่าเยี่ยม)

วัดวังอ้อ หมู่ที่ 4 (บ้านวังอ้อเหนือ)

วัดท่าคล้อ หมู่ที่ 5 (บ้านท่าคล้อ)

สำนักปฏิบัติธรรมคลองทรายเล็ก หมู่ที่ 4 (บ้านวังอ้อเหนือ)
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
     

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ช่วงเดือน มกราคม

ประเพณีวันสงกรานต์ ช่วงเดือน เมษายน

ประเพณีลอยกระทง ช่วงเดือน พฤศจิกายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ช่วงเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในตำบลท่าเยี่ยมได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่อง จักสาน
ใช้ประโยชน์ครัวเรือน เช่น เครื่องมือปลาตามธรรมชาติ ปรับเป็นอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัว
 
ภาษาถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษากลางในการสื่อสารกัน แต่บางคำที่ฟังไปแล้วอาจแปร่งไปบ้าง มักจะ มีคำลงท้ายว่าหนึ่งเสมอ เช่น “อันหนึ่ง” “สตางค์หนึ่ง” จะถูกตัดคำให้สั้นลงและคำสุดท้ายจะออกเสียงสูงกว่าปกติ เช่น ไม่มีสักอันหนึ่ง จะพูดว่า ไม่มีสักอั๋น หรือ ไม่มีสักสตางค์หนึ่ง จะพูดว่า ไม่มีสักตั๋ง และมีคำบางคำเสียงไม่แปร่ง แต่ออก เสียงต่างกันไป เช่น สะอาด เป็น เอี่ยม , สว่าง เป็น แจ้ง นอกจากภาษากลางข้างต้นแล้ว ประชาชนในตำบลท่าเยี่ยม ยังใช้ภาษา ลาวหล่ม และลาวสระบุรี ในการสื่อสารอีกด้วย
 
การศึกษาในตำบล
   
ตำบลท่าเยี่ยม มี สถานศึกษา 3 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนบ้านวังอ้อ หมู่ที่ 5 บ้านท่าคล้อ

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 2 บ้านท่าเยี่ยม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม
หมู่ที่ 4 บ้านวังอ้อเหนือ
 
การสาธารณสุขในตำบล
   
ตำบลท่าเยียม มีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมพนักงานกู้ชีพและรถกู้ชีพ จำนวน 1 คัน และในเขต ตำบลท่าเยี่ยม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 1 แห่ง ดังนี้

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โทร 1669 (หมู่ที่ 2 บ้านท่าเยี่ยม)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (หมู่ที่ 2 บ้านท่าเยี่ยม)

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-905-060
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160
โทร : 056-905-060 โทรสาร : 056-905-060
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม
จำนวนผู้เข้าชม 817,171 เริ่มนับ 21 ส.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10